Onderhoud & monitoring

Een niet goed functionerende IT-omgeving is een grote bron van ergernis, maar daarnaast ook een grote kostenpost. Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van een betrouwbare en goed functionerende IT-omgeving. Proactief beheer speelt hierbij een essentiële rol. Niet langer brandjes blussen, maar anticiperen op situaties in de toekomst.
Hiervoor is intelligente tooling nodig, alsmede een andere kijk op IT-beheer. Het gaat niet langer alleen om het reageren op meldingen en het oplossen van verstoringen, de kern ligt in het continu analyseren van gegevens die voortkomen uit het monitoren van de IT. Zo lossen we problemen niet op, maar voorkomen we ze.

De onderhoudsdienst van Ter Hart Automation B.V. komt u tegemoet in deze situatie. Wij monitoren en beheren uw werkplekken, servers, antivirus beveiliging en patchmanagement. Door uitgebreide rapportage weet u wat de status is van uw computers en netwerk.

Onze onderhoudsdienst:

  • Voorkomt storingen
  • Verkleint de kans op eventuele virus-, malware- en ransomware-infecties
  • Sluit aan bij nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens (1 Januari 2016)  (1)
  • Ont zorgt uw IT
  • Is geschikt voor elk device (pc, tablet, smartphone)