Douaneaangiftesysteem.nl

Douaneaangiftesysteem.nl is een online cloud-platform voor het verwerken van douaneaangiftes.

We ondersteunen de volgende Douanesystemen:

  • AGS invoer
  • AGS uitvoer
  • NCTS
  • Single Window (aankomstmeldingen)
  • Comfort informatie (zekerheidsinformatie / BTW en verlegging controleren)

Kijk op https://info.douaneaangiftesysteem.nl voor meer informatie.